KOMUNIKAT

 
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Automobilklubu Lubelskiego przy współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji i Szkołą Podstawową nr 27 w Lublinie, organizuje w dniu 15 czerwca 2002 r. (sobota) imprezę "TURNIEJ O TYTUŁ NAJLEPSZEGO ROWERZYSTY MIASTA LUBLINA". W turnieju mogą brać udział dziewczęta i chłopcy z terenu miasta Lublina, zgłoszeni przez szkoły indywidualnie przez rodziców lub opiekunów.
Impreza przebiegać będzie w ramach Lubelskich Dni Sportu, a patronat nad nią przyjął Prezydent Miasta Lublina.

Warunki uczestnictwa:
1. Posiadanie karty rowerowej.
2. Wiek do 14-tu lat.
3. Złożenie wypełnionego zgłoszenia udziału w terminie do dnia poprzedzającego imprezę.

Druki zgłoszeń są do pobrania w siedzibie Automobilklubu Lubelskiego przy ul. Północnej 22A, tel. 747 76 05. Ilość uczestników ograniczona do 50-ciu, a o dopuszczeniu do imprezy decyduje data zgłoszenia.
Program imprezy przewiduje między innymi: jazde sprawnościową rowerem oraz pisemną odpowiedź na 20 pytań testowych z przepisów ruchu drogowego.
Szczegółowy regulamin imprezy udostepniony jest w siedzibie Automobilklubu.
Zaczęcamy młodzież do udziału w Turnieju i zabawy w konkursach dodatkowych. Dla zwycięzców przewidziano liczne atrakcyjne nagrody (z rowerem górskim za I m-ce w Turnieju).

Sponsorami imprezy są:
- Urząd Miejski w Lublinie - Wydział Spraw Społecznych, Inspektorat Kultury, Sportu i Turystyki.
- Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. Oddział w Lublinie.

ORGANIZATORZY