KALENDARZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH
przez Automobilklub Lubelski w 2002 r.


16 Luty - OSSz Sędziów sportu samochodowego stopnia "0" - A.Lubelski
22-24 Lutego - I Eliminacja Mistrzostw Polski Dziennikarzy - Kazimierz Dolny
8-9 Marca - XXIV Samochodowy Rajd Ziemi Lubelskiej - I RSSP PZM - A. Lubelski
6 Kwietnia - OSSz Sędziów sportu kartingowego stopnia "0" - A. Lubelski
Kwiecień - Klubowy Rajd Ratowników Drogowych - A. Lubelski
Maj - Turniej przedszkoli - Dzieci bezpiecznie uczestniczą w ruchu drogowym. - Lublin LSM
Maj - Turniej szkół podstawowych - Dzieci bezpiecznie uczestniczą w ruchu drogowym. - Lublin - LSM
6-9 Czerwca - XVI Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych - IV Runda MP - Puławy
15 Czerwca - Turniej o tytuł najlepszego rowerzysty m. Lublina - A. Lubelski
6 Lipca - RSSMOL + Puchar ZO - PZM - A. Lubelski
17-18 Sierpnia - I Runda Kartingowego Pucharu PZM/B - A. Lubelski
7-8 Wrzesień - Ogólnopolskie Mistrzostwa Kierowców Amatorów - A. Lubelski
12-13 Październik - IV i V Runda Kartingowych Mistrzostw Strefy Wschodniej - A. Lubelski
9 Listopad - RRSMOL + Puchar ZO - PZM - A. Lubelski
7 Grudnia - Uroczyste zakończenie Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM - A. Lubelski
14 Grudnia - Uroczyste zakończenie sezonu statutowo - sportowego - A. Lubelski
Oznaczenia:
OSSz - Okręgowe Seminarium Szkoleniowe
RSSP - Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu
RRSMOL - Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego
RKP PZM/B -Runda Kartingowego Pucharu PZM w kategoriach:
Młodzik 50 i 60, Młodzieżowa 80 i 125,
Popularna, Wyścigowa