Ciąg dalszy historii Komisji Sportów Kartingowych

Kolejne lata to patronat Komisji Kartingowej Klubu nad nowymi sekcjami kartingowymi: przy Technikum Samochodowym w Lublinie, PTHW w Lublinie, Delegaturze w Kraśniku oraz przy Szkole Górniczej w Ostrowie Lubelskim zrzeszających łącznie 73 zawodników w kategoriach młodzieżowej, popularnej i wyścigowej.

Klub w tych latach przyjmuje organizację Mistrzostw Okręgu Lubelskiego, Mistrzostw Strefy oraz Finałów Mistrzostw Polski na nowym nie w pełni zagospodarowanym torze kartingowym przy ul. Zemborzyckiej w Lublinie. Tor Zarządu Okręgu PZM w Lublinie bez zaplecza stwarza określone trudności dla organizatora. Mimo to jednak organizacja tych imprez a szczególnie Finału uzyskuje wzorową ocenę komisarzy sportowych Głównej Komisji Kartingowej Zarządu Głównego PZM w Warszawie.

Lista działaczy Kartingowych Klubu tamtych lat jest długa i nie sposób podać ją w całości. Wymienić należy tu kilku z nich o największym stażu i doświadczeniu pełniących funkcje sędziowskie w Okręgu i Kraju to jest: Witold Witek - Przewodniczący Komisji w Klubie oraz pełniący wówczas funkcje: Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego w PZM Lublin i członka Głównej Komisji Sportu Kartingowego ZG - PZM w Warszawie oraz członków Komisji Klubu i sędziów sportu kartingowego: Jerzego Skibę, Pawła Święckiego, Ryszarda Bogusza, Andrzeja Wrońskiego i Jerzego Pieniążka. Klub dla Sekcji Kartingowej zakupuje samochód Żuk z przyczepą do przewozu zespołów na mistrzostwa i w tych latach całkowicie finansuje starty zawodników łącznie z utrzymaniem magazynu i warsztatu kartingowego przy ul. Miłej w Lublinie. Bez fałszywej skromności należy stwierdzić że Komisja Kartingowa Klubu odgrywa wiodącą rolę w Okręgu a zawodnicy klubu klasyfikują się w czołówce zawodników w kraju w kategorii młodzieżowej, popularnej i wyścigowej w której to w latach 1976 - 1978 Klub jest dwukrotnie drugim i raz pierwszym V-ce Mistrzem Polski.

W latach 1981 - 1983 po usamodzielnieniu się podopiecznych sekcji zmniejszyła się liczba zawodników reprezentujących Klub a występujące na rynku krajowym braki ogumienia i sprzętu miały wpływ na obniżenie wyników zawodników Klubu w klasyfikacjach krajowych w trzech kategoriach. W 1983 roku powstaje w Komisji zespół w nowej kategorii to jest młodzik 50 ccm. Kategorię reprezentują najmłodsi kartingowcy zdobywając w klasyfikacji końcowej tego roku miejsca: Jerzy Skubik jr. - m-ce 8 Adam Witek - m-ce 9

W 1984 roku Paweł Święcki powołany zostaje do reprezentacji kraju jako mechanik i pełni tę funkcję podczas Kartingowych Mistrzostw Europy w Szwecji - Jonkoping i Bułgarii - Vraca. W tym też roku do reprezentacji kraju z Klubu powołani zostają n/w zawodnicy: Piotr Kasperek i Janusz Martyna, który z Jerzym Skubikiem seniorem, Januszem Szrejberem i i Pawłem Bartochą w kategorii wyścigowej reprezentują Klub w 1985 roku w Międzynarodowych Pucharach Bałtyku w Koszalinie, Pucharze Brdy w Bydgoszczy i Grand Prix PRL w Bydgoszczy. Od marca 1987 roku funkcję Przewodniczącego Komisji obejmuje Paweł Święcki. Komisja kontynuuje wszystkie wcześniej planowane zadania, kładąc głównie nacisk na rozwój najmłodszej kategorii to jest kategorii młodzik 50 ccm jako przyszłego zaplecza sportowego Klubu. Przygodę z kartingiem i sportem rozpoczynają Daniel Kozłowski, Robert Skoczylas i Marek Wójcik a w 1988 roku Maciej Kozłowski, Adam Kozłowski i Rafał Sieh. Zespół ten zdobywa dla Klubu tytuły: w 1987 roku II - go V-ce Mistrza Okręgu, 1988 roku Mistrza Okręgu, 1989 roku Mistrza Okręgu, 1990 roku V-ce Mistrza Okręgu, a w roku 1989 zajmując 4 miejsce w Mistrzostweach Polski tej kategorii.

Bardzo dobre wyniki zawodników tego zespołu to także zasługa ich ojców Ryszarda i Marka Kozłowskich, reprezentantów Klubu w wyścigach samochodowych oraz Romana Skoczylasa reprezentanta kartingowego Klubu w latach 70 - tych i Stefana Sieka doskonałego mechanika kartingowego.

W roku 1990 zespół kategorii wyścigowej ponownie odzyskuje czołowe miejsce w kraju klasyfikując się na 5-tym miejscu. W marcu 1991 roku funkcję Przewodniczącego Komisji Kartingowej obejmuje Ryszard Bogusz. Lata 1991 - 1994 to lata przemian modelu działalności Komisji w Klubie gdzie po weryfikacji posiadanego wyposażenia kartingowego część jego przeznacza do wykupienia przez własnych zawodników . Środki finansowe tak pozyskane przeznaczono w całości na dofinansowanie kosztów udziału zespołów Klubu w Mistrzostwach Kartingowych. Wzrastające zainteresowanie kartingiem powoduje kolejny przyrost ilości zawodników reprezentujących Klub ale już na sprzęcie własnym.

Na wniosek Komisji Zarząd Klubu przeznacza środki finansowe na trzy nowoczesne podwozia kartingowe dla kategorii wyścigowej typu Kali Kart CRG. Wiosną 1994 roku dobrze przygotowany w silnym składzie zespół kategorii wyścigowej rozpoczyna rywalizację w Mistrzostwach Polski zdobywając na zakończenie sezonu najwyższy dotychczas tytuł w klasyfikacji Klubowej to jest tytuł V-ce Mistrza Polski.

Komisje tych lat koordynując działalność kartingową Klubu zawsze dążyły do tworzenia optymalnych warunków uprawiania sportu przez młodzież ...?... , która doskonaląc swoje umiejętności sportowe w rywalizacji odnosiła wiele sukcesów zdobywając dla Klubu wiele tytułów mistrzowskich sportu kartingowego czego dowodem są liczne puchary gromadzone w Klubie i Kronika Komisji za te lata. Te osiągnięcia są dowodem znaczenia obecności Klubu w mieście, regionie i kraju a bywalo także, że członkowie Klubu reprezentowali Kraj na imprezach międzynarodowych. Opisując tę 36-cio letnią działalność kartingową Klubu wykorzystano materiały archiwalne w postaci sprawozdań kadencyjnych poprzednich Zarządów jak też materiały archiwalne gromadzone przez członków Klubu w tym własne.

Wszystkim zaangażowanym w działalność kartingową w Klubie życzą szerokich torów, zawsze mety podczas sportowej rywalizacji, a także tytułów indywidualnych i klubowych. Życzę także, aby karting w Klubie nadal był wiodącym w Okręgu Lubelskim spełniając rolę politechnizacji i doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Paweł Święcki