REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

IV RUNDY PUCHARU PZM

 

Klasa Narodowa 50, kategoria Młodzik 50

Klasa Narodowa 60, kategoria Młodzik 60

Klasa Narodowa 80, kategoria Młodzieżowa 80

Klasa Narodowa 125, kategoria Młodzieżowa 125, Popularna, Wyścigowa

 

1. Organizator:

Na zlecenie Głównej Komisji Sportu Kartingowego PZM, organizatorem zawodów jest Automobilklub Lubelski, 20-064 Lublin, ul. Północna 22A, tel./fax 081 7477605, 7408950.

2. Zawody rozegrane zostaną w oparciu o:

§   Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA,

§   Regulamin Kartingowy CIK-FIA wraz z załącznikami,

§   Kodeks Sportu Kartingowego PZM,

§   Regulamin Kartingowych Mistrzostw Polski na 2002r., uzupełniony komunikatami GKSK,

§   Regulamin Szczegółowy zawodów.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania powyższych aktów samym faktem podpisania zgłoszenia do zawodów.

3. Data i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się w dniach 05-06.10.2002r. na Torze Lublin przy ul. Zemborzyckiej. Długość toru 1200 m. Szerokość toru 8 m. Kierunek jazdy w lewo, pierwszy zakręt          w lewo.

4. Władze zawodów

Sędzia Główny                                 - Stanisław Kordalski       lic. P 32/93

Asystent Sędziego Głównego       - Jerzy Pieniążek             lic. P 66/94

Obserwator GKSK                           - Edward Surmacz           lic. P 51/93

5. Kierownictwo zawodów

Kierownik zawodów                        - Marek Błachewicz          lic. P 127/99

Starter                                                - Andrzej Surmacz           lic. P 86/95

Sekretarz zawodów                        - Anna Wrońska                lic. P 156/02

Kierownik toru                                  - Maciej Dąbrowski          lic. O

Kierownik parku maszyn                              - Paweł Bobiński                             lic. P 13/93

Kierownik komisji technicznej      - Tadeusz Korniak           lic. P 98/96

Kierownik chrono i komisji obliczeń- Lechosław Dudka     lic. P 81/95

Lekarz zawodów                                            - MSWiA Lublin

6. Dystans zawodów:

a)  kategorie Młodzik 50 i 60

eliminacje i repesaż – 5 okrążeń,          przedfinał – 7 okrążeń, finał – 8 okrążeń

b)  kategorie Młodzieżowa 80 i 125

eliminacje i repesaż – 8 okrążeń,          przedfinał – 11 okrążeń, finał – 12 okrążeń

c)   kategoria Popularna

eliminacje i repesaż – 8 okrążen,          przedfinał – 13 okrążeń, finał – 14 okrążeń

d)  d) kategoria Wyścigowa

eliminacje i repesaż – 10 okrążeń,        przedfinał – 15 okrążeń, finał – 16 okrążeń

 

7. Zgłoszenia do zawodów:

Obowiązują zgłoszenia pisemne, poświadczone przez macierzyste kluby, które należy przesłać wraz z potwierdzeniem opłaty wpisowego na adres organizatora w terminie do dnia 25.09.2002r. (decyduje data stempla pocztowego). Wpisowe zgodnie                      z regulaminem na konto: Automobilklub Lubelski Moto-Sport Sp. z o.o., 20-064 Lublin, ul. Północna 22A, Raiffeisen Bank Polska S.A. nr 17501107–10.55.0126672.000

Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte pod warunkiem opłacenia wpisowego             w 2-krotnej wysokości.

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie. MOTEL PZM Lublin, ul. Prusa 8, tel. 5334232.

8. Warunki udziału:

a)  zgłoszenie do zawodów na obowiązujących drukach,

b)  certyfikat i licencja kartingowa,

c)   książeczka zdrowia z potwierdzeniem Przychodni Sportowo-Lekarskiej,

d)  sprzęt zgodny z Regulaminem KMP dla danej klasy i kategorii,

e)  opłacenie wpisowego.

9. Protesty i odwołania:

Ewentualne protesty i odwołania należy składać na piśmie wraz z poświadczeniem wpłaty kaucji na ręce Kierownika Zawodów. Kaucja za protest 500 zł, za odwołanie 2000 zł.

10. Nagrody:

Nagrody zgodnie z obowiązującym Regulaminem KMP.

W miarę możliwości organizator ufunduje nagrody rzeczowe.

11. Postanowienia ogólne:

a)  obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy w parku maszyn,

b)  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w parku maszyn,

c)   korzystanie z toru w czasie innym niż przewiduje regulamin szczegółowy, może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z gospodarzem toru (ZO PZM Lublin),

d)  organizator zakupi paliwo Pb 98 na zawody dla zawodników wyznaczonych lub wylosowanych w stacji paliw przy ZO PZM Lublin,

e)  zawodnicy i mechanicy zobowiązani są do noszenia identyfikatorów na terenie toru przez cały czas trwania zawodów,

f)    organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania zawodów w stosunku do zawodników i osób towarzyszących, oraz posiadanego przez nich sprzętu,

g)  organizator ustala opłatę 250 zł za prowadzenie działalności handlowej w czasie trwania zawodów,

h)  opłata za reklamę podczas zawodów inną niż organizatora według uzgodnionych stawek.

 

 

Kierownik Zawodów

 

 

Marek Błachewicz

 

 

Regulamin zatwierdzony przez GKSK PZM w dniu. . . . . . 2002r.

 

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

 

Piątek – 04.10.2002r.

               Godz.     12:00 – 18:00     - kontrola dokumentów, trening wolny

                              12:00, 13:20, 14:40, 16:00 – kategoria Młodzik 50 i 60

                              12:20, 13:40, 15:00, 16:20 – kategoria Młodzieżowa 125

                              12:40, 14:00, 15:20, 16:40 – kategoria Młodzieżowa 80

                              13:00, 14:20, 15:40, 17:00 – kategoria Popularna, Wyścigowa

Sobota – 05.10.2002r.

               Godz.     08:00                    - otwarcie biura zawodów

               Godz.     08:00 – 09:30     - badanie techniczne

               Godz.     09:00 – 11:00     - I trening zapoznawczy

                              09:00 – 09:20     - kategoria Młodzik 50

                              09:20 – 09:40     - kategoria Młodzieżowa 125

                              09:40 – 10:00     - kategoria Młodzik 60

                              10:00 – 10:20     - kategoria Popularna

                              10:20 – 10:40     - kategoria Młodzieżowa 80

                              10:40 – 11:00     - kategoria Wyścigowa

               Godz.     11:00                    - ogłoszenie listy startowej

               Godz.     11:00 – 12:30     - II trening zapoznawczy  

                              11:00 – 11:15     - kategoria Młodzik 50

                              11:15 – 11:30     - kategoria Młodzieżowa 125

                              11:30 – 11:45     - kategoria Młodzik 60

                              11:45 – 12:00     - kategoria Popularna

                              12:00 – 12:15     - kategoria Młodzieżowa 80

                              12:15 – 12:30     - kategoria Wyścigowa

               Godz.     12:30                    - briefing

               Godz.     13:00                    - trening oficjalny wg kategorii i nr startowych

               Godz.     15:00                    - biegi eliminacyjne, repesaże, biegi przedfinałowe

Niedziela – 06.10.2002r.

               Godz.     09:00 – 10:30     - regulacja gaźników

                              09:00 – 09:15     - kategoria Młodzik 50

                              09:15 – 09:30     - kategoria Młodzieżowa 125

                              09:30 – 09:45     - kategoria Młodzik 60

                              09:45 – 10:00     - kategoria Popularna

                              10:00 – 10:15     - kategoria Młodzieżowa 80

                              10:15 – 10:30     - kategoria Wyścigowa

               Godz.     11:00                    - otwarcie zawodów, prezentacja zawodników

               Godz.     11:30 – 14:00     - biegi finałowe

                              11:30                    - kategoria Młodzik 50

                              11:50                    - kategoria Młodzieżowa 125

                              12:20                    - kategoria Młodzik 60

                              12:40                    - kategoria Popularna

                              13:10                    - kategoria Młodzieżowa 80

                              13:40                    - kategoria Wyścigowa

               Godz.     14:30                    - ogłoszenie wyników nieoficjalnych

               Godz.     15:30                    - ogłoszenie wyników oficjalnych, zakończenie

 

Kierownik Zawodów

WYKAZ HOTELI

 

Motel PZM Lublin, ul. Prusa 8, tel. 533 42 32.

 

Hotel „Bystrzyca” MOSiR Lublin, Al. Zygmuntowskie 4A,

tel. 081 532 30 03.

 

Hotel „Polonia” Lublin, ul. Pogodna 36,

tel. 081 744 86 23.

 

Hotel „Victoria” Lublin, ul. Narutowicza 58/60,

tel. 081 532 70 11, fax 532 90 26.

 

Hotel „Mercure UniaLublin, Al. Racławickie 12,

tel. 081 533 20 61.

 

Hotel „Relax” Lublin, ul. Mełgiewska 7/9,

tel. 081 748 85 00.

 

Hotel „Huzar” Lublin, ul. Spadochroniarzy 7,

tel. 081 533 05 36.

 

Sorat Grand Hotel „LubliniankaLublin, ul. Krakowskie Przedmieście 56,

tel. 081 446 61 00, fax 446 62 00.

 

Hotel „Europa” Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 29,

tel. 081 534 00 33, 534 95 36, fax 534 95 37.

 

„Zajazd pod Kasztanami” Lublin, ul. Krężnicka 94A,

(blisko toru kartingowego nad Zalewem Zemborzyckim),

tel. 081 750 03 90, tel./fax 750 09 46, 750 07 98.