O nas

Automobilklub Lubelski jest Stowarzyszeniem zrzeszającym około czterystu członków, społecznie realizujących cele statutowe w Komisjach: Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kartingowej, Samochodowej i Pojazdów Zabytkowych. Jako członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego organizuje wiele imprez rangi mistrzowskiej oraz uczestniczy w mistrzostwach, osiągając w tych dziedzinach znaczące sukcesy, znacząc w ten sposób swą obecność w mieście, regionie i kraju.

Wśród zrzeszonych członków są doświadczeni instruktorzy ratownictwa drogowego i ratownicy drogowi, doświadczeni trenerzy i instruktorzy sportów motorowych, licencjonowani kierowcy sportu rajdowego, wyścigowego i kartingowego, licencjonowani sędziowie sportu samochodowego i kartingowego, asystenci sędziów w/w sportów, właściciele motocykli i pojazdów zabytkowych, rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz wielu doświadczonych działaczy różnych profesji zawodowych.

Własna siedziba, wieloosobowy Zarząd jako organ wykonawczy Zgromadzenia i wymienione wyżej zaplecze członków zapewniają sprawną organizację imprez ogólnopolskich i uczestnictwo w nich.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych po przyjęciu przez Zarząd pisemnej deklaracji kandydata popartej rekomendacją dwóch członków wprowadzających.

Będąc członkiem Klubu można zdobyć licencję sportową i uczestniczyć jako jego reprezentant w mistrzostwach, można też zdobyć uprawnienia sędziowskie i uczestniczyć w obsłudze imprez organizowanych przez Klub.

 Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, która uznaje cele statutowe Klubu, a będąc zainteresowana rozwojem jego działalności zdeklaruje świadczenia na rzecz Klubu.

Niezaprzeczalnym przykładem od lat są: MOBIL OIL POLAND - Sp. z.o.o. oraz TUiR WARTA S.A. Oddział Lublin.

Powstanie oraz działalność Klubu do dziś w dużym skrócie prezentuje monografia.

Z okazji Jubileuszu 70 - cio lecia Klubu w październiku 2000 roku zaprezentowano Wydanie I w nakładzie 500 egz. numerowanych książką pt. Automobilklub Lubelski 1930 - 2000 prezentującą w dwudziestu rozdziałach działalność statutową i działaczy Klubu.