Romuald Jankowski ( 1972 - 1976 )

Znany w Województwie Lubelskim działacz związkowy - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych Romuald Jankowski w latach 1972 - 1976 był Prezesem Automobilklubu Lubelskiego, pozostając po roku 1976 członkiem Zarządu w następnej kadencji. W okresie kadencji kiedy funkcję Prezesa sprawował Romuald Jankowski nastąpił znaczny rozwój działalności statutowej szczególnie w dziedzinie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, sportu Kartingowego, Turystyki oraz w działalności gospodarczej, gdzie wpływy wzrosły dwukrotnie. Klub zajął pierwsze miejsce w kraju za działalność stacji obsługi samochodów i w szkoleniu kierowców wygrywając współzawodnictwo między Automobilklubami.