Mgr Tadeusz Kamiński ( 1970 - 1972 )

Działacz Automobilklubu Lubelskiego w latach 1962 - 1983 Wiceprokurator Wojewódzki Tadeusz Kamiński sprawował szereg funkcji w zarządzie Klubu będąc min Przewodniczącym Komisji, Wiceprezesem ds. szkoleniowych, ds. szkolenia i bezpieczeństwa ruchu, ds. ideowo - wychowawczych. W latach 1970 - 1972 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Automobilklubu Lubelskiego. Najwięcej uwagi swojej działalności społecznej w Klubie poświęcał zagadnieniom Bezpieczeństwa w ruchu drogowym dążył do podnoszenia kultury jazdy i zapobiegania wypadkom.