Płk mgr Ludwik Knawa ( 1964 - 1966 )

Prezesem Automobilklubu Lubelskiego Ludwik Knawa został wybrany w czasie Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego w dniu 2.02.1964 roku. Jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej dostrzegał swój wpływ na poprawę i możliwość szerokiego współdziałania w zakresie profilaktyki i podnoszenia kultury oraz bezpiecznego korzystania z dróg. Jako Prezes Zarządu Automobilklubu przyczynił się do ugruntowania kierunków działania Klubu, kładąc szczególny nacisk na te kierunki, które przynoszą korzyść społeczeństwu i państwu. Nastąpił wzrost dyscypliny finansowej i organizacyjnej a dzięki prawidłowej metodzie gospodarowania przez Zarząd Klubu stworzone zostało zaplecze dla prowadzenia działalności gospodarczej i uruchomienie stacji obsługi i parkingu, jako stałej bazy finansowej. W roku 1966, kiedy Prezesem był Ludwik Knawa powstała pierwsza w kraju Sekcja Młodzieży Akademickiej, która dzięki pomocy zarządu rozwijała bardzo aktywnie statutową działalność Klubu. W kwietniu 1966 roku Płk Ludwik Knawa został przeniesiony służbowo do Warszawy i w związku z tym funkcję Prezesa przekazał Zbigniewowi Paplińskiemu.