Prof Dr hab. Zbigniew Papliński ( 1966 - 1970 )

Wielki sympatyk i działacz Automobilizmu - Profesor Nauk Medycznych Zbigniew Papliński z Automobilklubem Lubelskim związany był w latach 1958 - 1983. W tym czasie pełnił różne funkcje będąc między innymi Wiceprezesem a w latach 1966 - 1970 Prezesem zarządu Automobilklubu Lubelskiego. W roku 1970 w czasie obrad Zarządu Delegatów w Warszawie został wybrany Prezesem Rady Głównej Automobilklubów Polski. Obejmując funkcję Prezesa Rady Głównej zrezygnował jako Prezes Automobilklubu Lubelskiego, pozostając nadal członkiem jego Zarządu przez następne lata. Pozostawił po sobie w Klubie olbrzymi dorobek, będąc dla Automobilizmu wzorem konsekwentnego działacza społecznego dla którego poświęca działalność społeczną.