Leon Pełczyński ( 1958 - 1964 )

Wieloletni kierownik Wydziału Komunikacji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie: zasłużony członek i działacz Automobilklubu Lubelskiego. W roku 1958 wybrany w reaktywowanym zarządzie Automobilklubu Wiceprzewodniczącym W latach 1959 - 1964 Prezes Zarządu a następnie jego członek. Wielki Miłośnik Motoryzacji, umiejętnie łączył pracę kierownika Wojewódzkiej Administracji Państwowej z działalnością społeczną w Automobilklubie w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa i kultury jazdy na drogach a także rozwoju turystyki i sportu motorowego. Zmarł w maju 1966 roku.