Hrabia Włodzimierz Scipio del Campo ( 1933 - 1936 )

Organizatorów zebrania założycielskiego Automobilklubu Lubelskiego zwołanego w dniu 10 maja 1930 roku wspierał swoim autorytetem hrabia Włodzimierz Scipio del Campo. Sam był zainteresowany powstaniem organizacji zrzeszającej automobilistów. Wybrany na lata 1933 - 1936 Prezesem Automobilklubu funkcję Prezesa sprawował w okresie dokonywanych wcześniej zmian w składzie zarządu, który działalność swoją ograniczał do odbywania posiedzeń i organizowania wycieczek towarzyskich. Był to okres trudny dla Klubu, który odczuwał dotkliwy kryzys gospodarczo - finansowy jaki miał miejsce w kraju. Pod koniec kierowania pracą Zarządu Prezes zwołał rozszerzone posiedzenie zarządu, które zapoczątkowało uaktywnienie i ożywienie jego pracy a dokonane zmiany w statucie Klubu uregulowały sytuację prawną dzięki której Automobilklub Lubelski stał się pełnoprawnym oddziałem Automobilklubu Polski.