Mecenas mgr Stefan Szwentner ( 1939 - wojna - 1958 )

Obejmując funkcję Prezesa Automobilklubu Lubelskiego postanowił utrzymywać dotychczasowe formy i kierunki działania Klubu, troszczyć się o ich umocnienie i doskonalenie, dokładając starań o zwiększenie ilości członków Klubu. Prowadzona szeroka działalność Klubu za pośrednictwem Komisji Sportowej, Technicznej, utworzonych Delegatur, Koła Pań, powołanego Biura Technicznego dla potrzeb egzaminowania kandydatów na kierowców został przerwana wybuchem wojny. Mecenas Stefan Szwentner - doświadczony działacz Automobilklubu w dniu 16 lutego 1958 roku został ponownie wybrany Prezesem reaktywowanego Zarządu Klubu. Staraniem Prezesa Stefana szwentnera i Edwarda Opalińskiego Klub uzyskał siedzibę w lipcu 1958 przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 2. W grudniu 1958 roku nagły zgon Prezesa nie pozwolił na doczekanie realizacji zamierzeń jakie stawiał Zarządowi i sobie w rozwijaniu wielokierunkowych zadań.