Inż. Longin Zieliński

Prezes zarządu Automobilklubu Lubelskiego inż. Longin Zieliński jako Prezydent miasta Lublina kierował Klubem w okresie historycznych przemian ustrojowych jakie następowały w kraju. Nie był to okres łatwy dla gospodarki jak również dla działlności Klubu. MPrezes Longin Zieliński był jednym z inicjatorów adaptacji Dworku na Bielszczyźnie dla potrzeb Klubu. Czynnie uczestniczył i brał udział w jego odbudowie od początku aż do jej zakończenia i oddania obiektu w użytkowanie. Oddanie obiektu w użytkowanie Klubu zbiegło się w czasie przypadającej 25-tej rocznicy reaktywowania Automobilklubu, czemu dano wyraz w skromnym ale uroczystym spotkaniu, wyrażając podziękowania tym, którzy przyczynili się do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju Klubu. W uznaniu zasług dla Klubu Longinowi Zielińskiemu nadany został tytuł honorowego członka Automobilklubu Lubelskiego.