Aby używać tej strony sieci Web interakcyjnie, należy mieć pakiet Microsoft® Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (SP1) lub nowszy oraz składniki sieci Web pakietu Microsoft Office XP.

Kliknij tutaj, aby zainstalować składniki sieci Web pakietu Office XP.

Zobacz witrynę sieci Web pakietu Microsoft Office, aby uzyskać więcej informacji.