Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę "Automobilklub Lubelski" zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu Automobilklubem.

 

§ 2

 

Automobilklub działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym statutem.

 

§ 3

 

1.    Automobilklub posiada osobowość prawną.

2.    Automobilklub może być członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego.

3.    Terenem działalności Automobilklubu jest województwo lubelskie.

4.    Siedzibą Automobilklubu jest miasto Lublin.

5.    Automobilklub powołuje na swoim terenie Koła i Delegatury według zasad określonych w dalszych postanowieniach statutu.

 

§ 4

 

Działalność Automobilklubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

 

1.    Automobilklub posiada własną pieczęć, którą używa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz może posiadać symbole i odznaki.

2.    Barwą Automobilklubu jest błękit, żółcień i czerń.