Rozdział X

 

Rozwiązanie Automobilklubu

 

§ 48

 

Rozwiązanie Automobilklubu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 49

 

1.      W razie rozwiązania Automobilklubu jego majątek będzie przekazany wyłącznie na działalność społeczną na polu motoryzacji, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

2.      Likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu, przeprowadzając likwidację Automobilklubu zgodnie z wymogami ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".

 

§ 50

 

Prawo autorytatywnej interpretacji statutu posiada, o ile chodzi o władze Automobilklubu - Walne Zgromadzenie, a między Walnymi Zgromadzeniami - Zarząd Automobilklubu.