Rozdział XI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 51

 

Statut wchodzi w życie z dnie zarejestrowania.

 

 

Za zgodność

Prezes    

Paweł Święcki