Rozdział II

 

Cele i zadania Automobilklubu

 

§ 6

 

Celem Automobilklubu jest:

 

1.    Rozwijanie wśród społeczeństwa kultury i wiedzy motoryzacyjnej.

2.    Działanie profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3.    Organizowanie i popularyzowanie sportów motorowych i turystyki motorowej.

 

§ 7

 

Cel ten realizuje Automobilklub poprzez:

 

1.    Zrzeszanie automobilistów i miłośników motoryzacji.

2.    Współdziałanie z władzami i organami w problematyce zwalczania wypadków drogowych.

3.    Branie udziału przez swoich członków w zawodach motorowych krajowych, międzynarodowych oraz krajowych i międzynarodowych imprezach turystyczno - motorowych.

4.    Organizowanie zawodów motorowych.

5.    Rozwój sportów motorowych i szkolenie sportowe.

6.    Propagowanie i organizowanie turystyki motorowej.

7.    Prowadzenie różnych form działalności gospodarczej, handlowej, usługowej i produkcyjnej jak: sklepy, stacje obsługi, ośrodki szkolenia, giełdy, parkingi i inne.

8.    Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych oraz życia klubowego.

9.    Wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji powierzonych Automobilklubowi przez Polski Związek Motorowy, władze państwowe i ich organy.

10.                      Prowadzenia i zabezpieczenia ewidencji członków, danych zawodników i sędziów, oraz innych dokumentów i materiałów statystycznych, w zakresie wymaganym określonymi przepisami, zgodnie z potrzebami Automobilklubu.