Rozdział IV

 

Struktura organizacyjna Automobilklubu

 

§ 16

 

1. Organizacja Automobilklubu obejmuje:

a)    Władze Automobilklubu.

b)    Delegatury Automobilklubu.

c)    Koła Automobilklubu.

 

2. Delegatury mog± być tworzone na terenie dzialalno¶ci Automobilklubu, przy czym do powołania delegatury wymagana jest liczba co najmniej 100 członków.