Rozdział VIII

 

Majątek i fundusze Automobilklubu

 

§ 45

 

1.    Majątek Automobilklubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2.    Na fundusze Automobilklubu składają się:

a)    wpisowe i składki członkowskie,

b)    dochody z działalności,

c)    dotacje i darowizny.

 

§ 46

 

1.    Automobilklub prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Pisma w sprawach merytorycznych związane z zakresem działania Automobilklubu podpisują Prezes lub jeden z Wiceprezesów i Sekretarz Automobilklubu lub osoby przez nich upoważnione.

3.    Pisma mające charakter zobowiązań finansowych podpisują Prezes lub jeden z Wiceprezesów, Skarbnik lub osoby inne upoważnione przez Zarząd.