Statut:

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział II - Cele i zadania Automobilklubu

Rozdział III - Członkowie Automobilklubu, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV - Struktura organizacyjna Automobilklubu

Rozdział V - Władze Automobilklubu

Rozdział VI - Delegatury i Koła

Rozdział VII - Władze Koła

Rozdział VIII - Majątek i fundusze Automobilklubu

Rozdział IX - Zmiana statutu

Rozdział X - Rozwiązanie Automobilklubu

Rozdział XI - Postanowienia końcowe