Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze
Członków Automobilklubu Lubelskiego
dnia 16 marca 2003r.

WŁADZE AUTOMOBILKLUBU LUBELSKIEGO
I DELEGACI NA ZJAZD OKRĘGOWY PZM

ZARZĄD
 
Adamski Tadeusz
Bartocha Paweł
Bobiński Paweł
Bogusz Ryszard
Budzyński Jerzy
Czyżewski Andrzej
Filimowicz Dariusz
Greguła Wiktor
Komosa Adolf
Mędrzycki Wojciech
Milczek Jan
Próchniak Artur
Skrzypek Jerzy
Sochoń Marcin
Stachurski Andrzej
Święcki Paweł
Witkowski Stanisław
KOMISJA REWIZYJNA
 
Kolaszyński Łukasz
Królikowski Jerzy
Musiatowicz Andrzej
Pajdowski Jacek
Zboina Małgorzata
Z-cy Członka
Siek Stefan
Szumowski Andrzej
Winnicki Janusz
SĄD KOLEŻEŃSKI
 
Blicharski Stanisław
Borkowski Andrzej
Czapliński Janusz
Ditrich Beata
Jusyn Tomasz
Z-cy Członka
Budzyński Grzegorz
Wstawski Marian
DELEGACI NA ZJAZD
OKRĘGOWY PZM
 
Święcki Paweł
Stachurski Andrzej
Forysiak Jerzy
Klonowiecki Wit